w

Co to są Techniki Manipulacji? Jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?

677bd036-9ace-496b-a4b7-b383e12884d5

Techniki manipulacji to zestaw celowych i sprawdzonych metod, które ludzie stosują, aby wywierać wpływ na innych. Techniki manipulacji są powszechnie stosowane w negocjacjach, sprzedaży, rozmowach kwalifikacyjnych i innych interakcjach z innymi ludźmi. Słowo manipulacja ma negatywne konotacje. Myślimy o manipulatorach jako o intrygantach, złowrogich złoczyńcach, którzy zrobią wszystko, by dostać to, czego chcą. Tymczasem manipulacja to po prostu stosowanie różnych technik w celu wywarcia wpływu na kogoś lub na coś. Techniki manipulacji są zazwyczaj etycznie dopuszczalne, jeśli jasno przedstawia się swoje intencje, a druga osoba wyraża na nie świadomą zgodę. Wielu manipulatorów wykorzystuje swoje cele, stosując fałszywe pretensje lub fałszywą litość. Udają, że są pomocni i wspierają, podczas gdy potajemnie planują wykorzystać zaufanie i dobrą wolę osoby, do której są kierowani. Manipulatorzy odgrywają przedstawienie – manipulują emocjami, zachowując się w określony sposób lub używając określonych słów – ale robią to dla własnych celów, które mają niewiele lub nic wspólnego z faktycznym pomaganiem drugiej osobie.

Odróżnianie manipulacji od wpływu

Manipulacja i wywieranie wpływu są podobne, ale i różne. W obu przypadkach chodzi o próbę zmiany czyichś myśli lub zachowania, ale są między nimi pewne istotne różnice. Manipulacja polega na oszukiwaniu ludzi, podczas gdy wywieranie wpływu to próba nakłonienia ich do dobrowolnej zmiany zdania. W manipulacji stosuje się metody nieuczciwe lub nieetyczne, natomiast w wywieraniu wpływu stosuje się metody uczciwe i rzetelne. Manipulacja jest zwykle wykonywana dla korzyści manipulatora, natomiast wywieranie wpływu jest wykonywane dla obopólnej korzyści zarówno manipulatora, jak i osoby, na którą wywierany jest wpływ. Manipulacja jest krótkotrwała, natomiast wywieranie wpływu jest długotrwałe.

Najpopularniejsze techniki manipulacji

Istnieje wiele technik manipulacji ludźmi. Które z nich rozpoznajesz? – Słowa i język używane w manipulacji Słowa mają moc wywoływania emocji i często manipulatorzy wykorzystują tę zdolność do wywoływania uczuć u ludzi, do których są kierowani. Mogą używać słów, by zastraszyć, przytłoczyć lub nawet przestraszyć ludzi, by zrobili to, czego chcą. Mogą też używać słów, by wzbudzić w swoich ofiarach poczucie winy, współczucia lub litości. Słowa mogą być również wykorzystywane do budowania zaufania do kogoś. – Manipulacja poprzez dezorientację – W niektórych przypadkach dezorientacja jest wywoływana przez niejasność lub bycie niejasnym. Można to zrobić celowo lub po prostu w wyniku pośpiesznego wyjaśniania. – Manipulacja poprzez składanie fałszywych obietnic -. W niektórych przypadkach manipulator może składać fałszywe obietnice. Nie zostaną one nigdy dotrzymane, ale manipulator może je składać, wiedząc doskonale, że nie zostaną spełnione. – Manipulacja z terminami i ultimatum – manipulator może wyznaczyć termin, w którym nie będzie w stanie dotrzymać obietnicy. Manipulator może wyznaczyć termin wykonania jakiegoś zadania lub postawić ultimatum. W obu przypadkach stawia warunki, a jeśli druga osoba się do nich nie zastosuje, manipulator prawdopodobnie ukarze ją w jakiś sposób. – Manipulacja za pomocą pochlebstw i podbudowywania swojego ego Niektórzy manipulatorzy prawią ludziom komplementy, których tak naprawdę nie mają na myśli. Inni głaszczą ego ludzi, mówiąc im, że są wspaniali, wyjątkowi i utalentowani, nawet jeśli w rzeczywistości tacy nie są. – Wnioski Ostatecznie to od ciebie zależy, czy rozpoznasz, kiedy ktoś stosuje wobec ciebie techniki manipulacji. Najlepszym sposobem, by to zrobić, jest uświadomienie sobie oznak i symptomów manipulacji oraz własnych uczuć i reakcji. Jeśli czujesz się zdezorientowany lub jeśli ktoś wzbudza w tobie poczucie winy, być może masz do czynienia z manipulatorem.

Co to jest analiza SWOT i jak ją wykorzystać w swojej działalności?

siedziba Google

Co to jest Google i jak działa?