w

Co to jest DNS i jaki ma wpływ na Internet?

System nazw domen (Domain Name System) to odpowiedź Internetu na zapamiętywanie adresów IP. Pomyśl o tym – nazwę witryny zapamiętujemy znacznie szybciej niż jej adres IP. DNS ma jednak także inne zastosowania, które nie są tak oczywiste. Dodaje on kolejną warstwę zabezpieczeń do przeglądania stron internetowych, filtrując witryny i złośliwe treści, zanim dotrą one do komputera użytkownika. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej! Wyjaśniamy wszystko, co musisz wiedzieć o DNS, czym jest, dlaczego jest ważny i jak wpływa na Internet. Czytaj dalej, aby odkryć wszystkie tajemnice DNS!

Co to jest DNS?

DNS to skrót od Domain Name System (System Nazw Domenowych). Jest to baza danych zawierająca nazwy domen i ich numeryczne adresy IP. Kiedy wpisujesz stronę internetową lub adres IP, komputer używa DNS, aby znaleźć pasujący adres IP, dzięki czemu wie, dokąd iść w Internecie. Jest to bardzo ważna funkcja, ponieważ Internet przestałby działać, gdybyśmy musieli pamiętać adresy IP. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, przeczytaj poniżej i dowiedz się, jak działa DNS. DNS to baza danych, która zawiera odwzorowanie nazw hostów czytelnych dla człowieka oraz adresów IP, których komputery używają do przesyłania pakietów przez Internet. Za każdym razem, gdy użytkownik wpisuje nazwę hosta, np. example.com, komputer odpytuje DNS w celu znalezienia adresu IP, dzięki czemu wie, dokąd wysłać żądanie. DNS ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Internetu – bez niego bylibyśmy zgubieni!

Jak działa DNS?

Kiedy wchodzisz na stronę internetową w przeglądarce, Twój komputer wyszukuje powiązany z nią adres IP. Robi to za pomocą Systemu Nazw Domen (DNS). DNS to rozproszona baza danych, w której przechowywane są adresy IP stron internetowych, a także inne informacje z nimi związane, takie jak nazwy hostów, adresy e-mail itp. Aby dowiedzieć się, z jakiego adresu IP korzysta dana witryna, komputer wysyła zapytanie DNS do serwera DNS. Serwer ten znajduje poprawny adres IP dla żądanej witryny i wysyła go z powrotem do komputera użytkownika. Następnie komputer odsyła adres IP witryny do serwera, który przekazuje go do samej witryny.

Dlaczego DNS jest ważny?

System Nazw Domenowych (DNS) jest jednym z kluczowych elementów Internetu i ważne jest, by zrozumieć, jak on działa, by zapewnić mu bezpieczeństwo. DNS tłumaczy nazwy domen, takie jak CNN.com, na numeryczne adresy IP, które komputery mogą zrozumieć – na przykład 192.168.1.1. Gdyby DNS nie istniał, musielibyśmy pamiętać numeryczne adresy IP wszystkich odwiedzanych stron internetowych, co sprawiłoby, że Internet stałby się znacznie mniej przyjazny dla użytkowników. DNS może być wykorzystywany nie tylko do mapowania nazw domen na adresy IP. Może również służyć do filtrowania stron internetowych i złośliwych treści, zanim dotrą one do komputera użytkownika. Rekordy DNS zawierają takie informacje, jak nazwa hosta, adres IP i typ rekordu.

Na jakiej architekturze działa?

DNS jest systemem rozproszonym, co oznacza, że składa się z wielu serwerów na całym świecie. Serwery te są kontrolowane przez różne organizacje, takie jak dostawcy usług internetowych, agencje rządowe i uniwersytety. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową w przeglądarce, zazwyczaj wysyła zapytanie do domyślnego serwera DNS komputera, który często jest dostarczany przez dostawcę usług internetowych. Serwer DNS dostawcy usług internetowych odpytuje następnie inne serwery DNS w Internecie, aby znaleźć prawidłowy adres IP żądanej strony internetowej.

Co to jest primery DNS?

Zazwyczaj serwer DNS, z którego korzystasz, jest dostarczany przez Twojego dostawcę usług internetowych (ISP). Być może już kiedyś zmieniłeś dostawcę usług internetowych lub podpisałeś umowę z nowym. W każdej z tych sytuacji może być konieczna zmiana używanego serwera DNS. Można ustawić komputer tak, aby korzystał z innego serwera DNS, ale możliwa jest także zmiana serwera DNS używanego przez dostawcę usług internetowych. Nie ma to wpływu na korzystanie z Internetu przez inne osoby, ale oznacza, że dostawca usług internetowych będzie korzystał z serwera DNS wskazanego przez użytkownika zamiast tego, z którego korzysta normalnie.

Bezpieczeństwo DNS

DNS ma kluczowe znaczenie dla sprawnego działania Internetu, ale stwarza pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jednym z takich zagrożeń jest zatrucie DNS, które występuje wtedy, gdy złośliwa strona trzecia manipuluje serwerem DNS i zmienia adresy IP stron internetowych. Ten rodzaj ataku jest wykorzystywany do przekierowywania niczego niepodejrzewających użytkowników do złośliwych witryn, a jego wykrycie i powstrzymanie może być trudne. Na szczęście istnieje kilka metod ochrony przed zatruwaniem DNS: – Korzystanie z zaufanych usług DNS: Można korzystać z usług zewnętrznych dostawców DNS, takich jak OpenDNS lub Public DNS firmy Google. Usługi te nie kontrolują serwerów DNS, ale odfiltrowują złośliwe witryny i podają wyniki DNS z serwera innej firmy. – Korzystanie z DNSSEC: Rozszerzenia bezpieczeństwa DNS służą do cyfrowego podpisywania rekordów DNS, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla zapytań DNS.

Słowa podsumowujące

DNS jest jedną z najważniejszych części Internetu. To właśnie dzięki niemu podczas przeglądania stron internetowych możemy wpisywać nazwę domeny zamiast numerycznego adresu IP. DNS pomaga także upewnić się, że wchodzimy na stronę, na której nam zależy, filtrując złośliwe strony i treści, takie jak reklamy czy wyskakujące okienka, zanim dotrą do naszego komputera. Należy pamiętać, że DNS jest systemem otwartym, co oznacza, że każdy może go zmienić lub włamać się do niego. Aby chronić swój komputer, można korzystać z usług zaufanego dostawcy DNS, a także zmienić serwer DNS, z którego korzysta dostawca usług internetowych.

adres IP

Co to jest adres IP?

Dlaczego potrzebujesz audytu dla SEO?