w

Co to jest adres IP?

konfiguracja adresu IP

Co to jest adres IP?

Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowy identyfikator urządzeń podłączonych do sieci. Dokładniej mówiąc, jest to numer przypisany do każdego urządzenia mającego dostęp do sieci, dzięki czemu inne urządzenia w tej samej sieci mogą je odnaleźć i komunikować się z nimi. Adres IP jest zwykle przedstawiany jako ciąg liczb oddzielonych kropkami (np. 192.168.1.1) i wygląda zupełnie inaczej niż przyjazne dla użytkownika nazwy domen, które przywykliśmy widywać w Internecie (np. google.com). Adres IP jest niezbędnym elementem komunikacji internetowej i ma decydujące znaczenie dla prawidłowego kierowania pakietów danych między hostami w sieci lokalnej lub intranetowej a zdalnymi serwerami lub użytkownikami w Internecie. Każdy adres IP należy do jednej z wielu klas, które są identyfikowane za pomocą powiązanych przyrostków – zazwyczaj A, B, C, D lub E. Klasyfikacje te pomagają zrozumieć zakres i sposób wykorzystania adresu w różnych sieciach lub VLAN-ach…

Co to jest adres IP?

Adres IP (Internet Protocol) to unikatowy identyfikator urządzeń podłączonych do sieci. Dokładniej mówiąc, jest to numer przypisany do każdego urządzenia mającego dostęp do sieci, dzięki czemu inne urządzenia w tej samej sieci mogą je odnaleźć i komunikować się z nimi. Adres IP jest zwykle przedstawiany jako ciąg liczb oddzielonych kropkami (np. 192.168.1.1) i wygląda zupełnie inaczej niż przyjazne dla użytkownika nazwy domen, które przywykliśmy widzieć w Internecie (np. google.com). Dobrym sposobem na zrozumienie działania adresów IP jest zastanowienie się, jak skonfigurowana jest sieć domowa i w jaki sposób można zdalnie łączyć się z komputerami lub urządzeniami w sieci domowej spoza niej.

Jak odczytać adres IP?

Adres IP to unikalny identyfikator urządzeń podłączonych do sieci. Pierwsza liczba w adresie IP to identyfikator sieci, który określa, gdzie w Internecie (lub intranecie) znajduje się urządzenie. Następny zestaw liczb to identyfikator podsieci, który określa rzeczywiste urządzenie w sieci, a pozostała część liczb to identyfikator hosta, który identyfikuje konkretne urządzenie. Adres IP jest zwykle przedstawiany jako ciąg liczb oddzielonych kropkami (np. 192.168.1.1) i wygląda zupełnie inaczej niż przyjazne dla użytkownika nazwy domen, które przyzwyczailiśmy się widzieć w Internecie (np. google.com). Przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że masz sieć domową z routerem podłączonym bezpośrednio do modemu kablowego. Router ma identyfikator sieci 192.168.1.x, co oznacza, że znajduje się w sieci 192.168.1. Jest to sieć, w której znajdują się wszystkie urządzenia podłączone do sieci domowej. Do urządzeń podłączonych do sieci domowej mogą należeć router, komputery, drukarki, urządzenia inteligentnego domu i inne. Urządzeniom w sieci domowej zostaną przypisane adresy IP zaczynające się od 192.168.1.

Jaka jest różnica między adresami IP klasy A, B, C, D i E?

Są to różne klasy adresów IP. Klasa określa liczbę dostępnych adresów IP oraz liczbę urządzeń, które można podłączyć do sieci. Klasy A, B i C są uważane za klasy adresów publicznych, natomiast klasy D i E są klasami adresów prywatnych. – Klasa adresów IP zapewnia największą liczbę adresów (ponad 16 milionów), ale każdy adres jest ograniczony do jednej sieci. Na jeden adres IP klasy A może przypadać tylko jedna sieć. – Adresy IP klasy B udostępniają ponad milion adresów na sieć, ale każda sieć może korzystać z tego samego adresu IP. – Adresy IP klasy C zapewniają mniej niż milion adresów na sieć, ale każda sieć może mieć inny adres IP. – Adresy IP klasy D są używane w sieciach prywatnych i nie można ich używać do łączenia się z Internetem. – Adresy IP klasy E są używane do specjalnych celów i nie mogą być używane do łączenia się z Internetem.

Jak przydzielane są adresy IP?

Adresy IP są przydzielane przez dostawcę usług internetowych (ISP) lub organizację, która przechowuje adresy IP w imieniu firmy lub osoby fizycznej. Dostawca usług internetowych korzysta z tabeli routingu, aby określić, dokąd powinny być kierowane pakiety danych. Tablica routingu jest utrzymywana przez router podłączony do Internetu. Router jest odpowiedzialny za odbieranie pakietów danych i przekazywanie ich do właściwego miejsca docelowego. Router używa adresu IP jako klucza do określenia miejsca, do którego należy kierować pakiety danych. Jeśli router otrzyma pakiet danych z docelowym adresem IP, który nie jest wymieniony w tablicy routingu, wyśle komunikat o błędzie do nadawcy pakietu danych. Gdy urządzenie jest podłączone do Internetu, do przetłumaczenia nazwy hosta na adres IP wykorzystywany jest serwer systemu nazw domen (DNS). Adres IP może być użyty do skierowania danych do właściwego urządzenia. Serwer DNS przechowuje adres IP w swojej bazie danych i udostępnia go na żądanie urządzenia.

Jak znaleźć swój adres IP?

Adres IP można znaleźć na kilka sposobów. Jeśli masz komputer podłączony do Internetu, możesz wpisać w wyszukiwarce Google hasło “what is my IP”. Na komputerze zostanie wyświetlony adres IP. Można także skorzystać z narzędzia do lokalizacji adresu IP dostępnego online. Niektóre narzędzia do monitorowania sieci również mogą pomóc w znalezieniu adresu IP.

Znajdowanie adresu IP innego urządzenia w sieci

Jeśli chcesz znaleźć adres IP innego urządzenia podłączonego do sieci, możesz to zrobić na kilka sposobów. Zwykle adres IP innego urządzenia podłączonego do sieci można znaleźć, wpisując polecenie ipconfig w wierszu poleceń. Jeśli korzystasz z systemu Windows, możesz również skorzystać z Centrum sieci i udostępniania na komputerze lub urządzeniu podłączonym do sieci. Centrum sieci i udostępniania pokaże adres IP sieci, do której jesteś podłączony. Jednym ze sposobów znalezienia adresu IP innego urządzenia podłączonego do sieci jest skorzystanie z narzędzi do monitorowania sieci wbudowanych w system operacyjny. Większość systemów operacyjnych ma jakiś sposób na znalezienie adresu IP innego urządzenia podłączonego do sieci. Użytkownicy systemu Windows mogą skorzystać z Centrum sieci i udostępniania, aby znaleźć adresy IP innych urządzeń podłączonych do sieci, lub mogą użyć polecenia ipconfig w wierszu poleceń. Użytkownicy komputerów Mac mogą skorzystać z narzędzia Network Utility, które znajduje się w folderze Utilities w folderze Applications, aby znaleźć adres IP innego urządzenia podłączonego do sieci.

Do czego można wykorzystać adres IP

Adres IP może być użyty do kierowania danych do właściwego urządzenia. Można to wykorzystać na wiele sposobów, na przykład do monitorowania sieci i zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Sieci mogą być monitorowane w celu sprawdzenia, czy działają prawidłowo, np. gdy serwer nie odpowiada na konkretne urządzenie w sieci. Dane mogą być przekierowywane do tego konkretnego urządzenia lub serwera, tak aby osoba, która wysłała dane, mogła uzyskać do nich dostęp. Bezpieczeństwo sieci wykorzystuje adresy IP, aby chronić komputery i dane w sieci przed dostępem osób niepożądanych. Urządzenia w sieci można skonfigurować w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko określone adresy IP. Może to uniemożliwić hakerom dostęp do komputerów w sieci i wykradanie z nich informacji.

Podsumowanie

Adresy IP są unikalnymi identyfikatorami urządzeń podłączonych do sieci. Zazwyczaj są one przedstawiane jako ciąg liczb oddzielonych kropkami i wyglądają zupełnie inaczej niż przyjazne dla użytkownika nazwy domen, które przywykliśmy widywać w Internecie. Można ich używać do kierowania danych do właściwego urządzenia oraz do monitorowania i zabezpieczania sieci.

baner pos

Materiały POS – 10 wskazówek, jak ulepszyć materiały reklamowe punktów sprzedaży

Co to jest DNS i jaki ma wpływ na Internet?